עושה שָׁלום בִּמְרומָיו הוּא יַעֲשה שָׁלום עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשרָאֵל וְאִמְרוּ; אָמֵן

May there be abundant peace from heaven, and life, for us and for all Israel; Amen.

Purim

Purim 2022 will begin in the evening of Wednesday, March 16 and ends in the evening of Thursday, March 17

Watch for Purim 2022 Programming

Become a member today!

Sign up