עושה שָׁלום בִּמְרומָיו הוּא יַעֲשה שָׁלום עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשרָאֵל וְאִמְרוּ; אָמֵן

May there be abundant peace from heaven, and life, for us and for all Israel; Amen.

Purim

Purim 2022 / 5782 will begin on the evening of Wednesday, March 16 and will end on the evening of Thursday, March 17.

Become a member today!

Sign up